ACTING

RO 

(scroll down for english)

Actorie cu practică pe scenarii de film este un atelier adresat celor dornici autocunoaștere și flexibilitate interioară. Experiența nu este necesară și nici domeniul în care activezi nu este relevant. Cursul va începe pe data de 14 mai până pe 2 iulie, inclusiv, și cuprinde 8 sesiuni. În fiecare vineri, între orele 17:00 - 20:00, descoperă-ți potențialul neexplorat.

Prin acest curs, vei face cunoștință cu o paletă de jocuri de improvizație care au rolul de a ne deschide, treptat, către noi înșine și către ceilalți. Apoi, jocurile vor deveni mai complexe și vor ținti scopuri din ce în ce mai de impact.

Gestul construit - în urma alegerii unor texte, în etapa construirii unui personaj, vom avea în vedere „informația corporală„ a acestuia - mersul, mimica, postura, gestul - pe care le vom deduce cu ajutorul detaliilor din text și a propriei experiențe care reflectă materialul nostru uman.

Cursurile vor avea loc la HA!SUS, începând din luna mai (locuri limitate). Profesoara noastră, Alexandra Diaconița, este doctorandă în teatru, face parte din echipa Școlii de Teatru ProfessArt din 2011 și este o actriță cu o experiență impresionantă. Inteligența sa scenică, expresivitatea și plasticitatea în mișcări, regăsite adesea pe marea scenă a teatrului de stat, cât și în cel independent, vor fi puse în valoare prin programa pregătită pentru publicul dornic de provocare.Pret: 250RON/luna (include 4 sesiuni)

Vineri 17:00 - 20:00EN 


Acting with practice on film screenplays aa a workshop addressed to those eager for self-knowledge and inner flexibility. Experience is not required and the field in which you work is not relevant. The course will start on May 14 to July 2, inclusive, and includes 8 sessions. Every Friday, between 17:00 and 20:00, discover your unexplored potential.


Through this course, you will get acquainted with a range of improvisation games that have the role of gradually opening us up to ourselves and others. Then, the games will become more complex and will target more and more impactful goals.
The constructed gesture - after choosing some texts, in the stage of building a character, we will consider his "body information" - gait, facial expressions, posture, gesture - which we will deduce with the help of the details in the text and our own experience that reflects our human material.


The courses will take place at HA!SUS, starting in May (limited places). Our teacher, Alexandra Diaconița has doctoral studies in theater, has been part of the team of the ProfessArt Theater School since 2011 and is an actress with an impressive experience. Her stage intelligence, expressiveness and plasticity in movements, often found on the big stage of the state theater, as well as in the independent one, will be highlighted through the program prepared for the audience eager to challenge.

Price: 250 RON/month (including 4 classes) 

Friday 5PM - 8PM